Dé voordelen van SRT Plastics

Ondersteuning productontwikkeling & inkoop

Door onze historie >20 jaar in thermoplastische kunststoffen en composieten hebben wij directe relaties met de meeste vooraanstaande Europese producenten van deze materialen en additieven. Hierdoor zijn wij uitstekend op de hoogte van productporfolio, innovaties, en productiecapaciteiten. Zowel productontwikkelaar als inkoper zijn beiden op zoek naar materialen die de functie zo goed mogelijk vervullen tegen de beste condities, waarbij wij u als geen ander van dienst kunnen zijn. 

Ondersteuning bij regelgeving

Wet en regelgeving op (eind)producten van toepassing is complex en heeft meestal direct consequenties voor de halffabrikaten en zelfs grondstoffen die hieraan ten grondslag liggen. SRT Plastics kent vele normen die betrekking hebben op eindproducten en weet deze te vertalen naar de eisen die aan de halffabrikaten en grondstoffen gesteld moeten worden. 

Productontwikkeling in thermoplastische materialen & composieten

Op verzoek van klanten bieden wij actieve ondersteuning bij productontwikkeling in thermoplastische materialen & composieten. Onze kennis van kunststoffen en composieten stelt ons in staat om de beste keuzes in materialen en processen te maken. In speciale gevallen kunnen wij zelfs het volledige productontwikkelingsproces uit handen nemen en ontwikkelen wij het product voor en met u!

Efficiënt - Snelle kwaliteitsleveringen direct van productie

SRT Plastics gelooft in het produceren van de gewenste materialen, zo dicht mogelijk voor het moment van afname. Hierdoor blijft kwaliteit zo goed mogelijk gewaarborgt. Kunststoffen die te lang liggen verouderen, beschadigen of nemen vocht op, hetgeen voor warme processen zoals warmbuigen of thermoformeren vermeden moet worden. De nauwe contacten met onze klanten en productie maken goede planning en afstemming mogelijk. 

Economisch - door schaalvoordelen combinatie

SRT Plastics is onderdeel van een Europees samenwerkingsverband, die het mogelijk maakt om volumes te combineren. Als inkoopcombinatie kunnen wij met deze volumes en kennis van de markt veel betere prijzen bedingen dan onze klanten normaliter zelf kunnen. Dit kunnen wij terugvertalen naar u als klant, hetgeen samenwerking met SRT Plastics tot een win-win maakt.

  • Project Atlantis: geweldige service

    Apollo France Diffusion / Gerard Verschuren:
    De service van SRT Plastics gaat ver: van het realiseren van oplossingen voor technische knelpunten tot het meedenken over marktstrategieën en de toekomst van ons bedrijf. Zonder SRT Plastics hadden wij dit fantastische project niet kunnen realiseren.

    Project Atlantis: geweldige service